OVERCOME YOUR OBSTACLE

På den 9 km långa slingan som utgör vår bana finns över 30 olika uppbyggda hinder som ständigt sätter dig på prov. Här nedan får du ett smakprov på några utav de hinder som är återkommande. Utöver de uppbyggda hinder som vi sätter framför er, så läggs även slingan i terräng eller över landmärken som kan vara svår forcerade. Dessa räknas inte in i de 30 uppbyggda hinderna utan anses som en del utav banan. Det är ingen skillnad på Elite eller Motion när det gäller längden på banan. Däremot så kommer eliten inte få möjligheten att ta ett enklare alternativ när man ställs inför ett hinder. Straffrundan du ställs inför om du misslyckas med hindret är dock den samma för alla.

KARTAN NEDAN VISAR TÄVLINGEN 2017
Sträckningen kommer vara i princip samma som 2017 men med några nya hinder och omplacering utav några hinder till tävlingen 2018. 
Vi vill vara tydliga med att kartan ska ses som ett exempel på hur banan skulle kunna se ut och inte en exakt beskrivning utav bansträckningen. Tävlingsledningen kan ta bort och lägga till fram till första start.

loading...